4. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA CHUDU V PETANGU

20. augusta 2021 usporiadal ZV SR Klub Nitra-Zobor na ihriskách petangu pri rieke Nitra 4.ročník Memoriálu Františka Chudu v petangu v kategórii mužov a žien za dodržania hygienických opatrení. V predošlom roku nám pandémia neumožnila turnaj organizovať a tak sme sa tešili na priateľov a tohtoročné stretnutie s nimi.

Bolo nám ľúto, že sa nemohli zúčastniť pozvaní kolegovia z Pezinka, Serede, Banskej Bystrice, naproti tomu z klubu Topoľčany prišli pod vedením predsedu Dr. .Janka Poliačika až piati pretekári. Potešilo nás tradične silné zastúpenie osvedčených súperov; z VÚ 4405 Nitra prišli štyria súťažiaci v oboch kategóriách a v priebehu súťaže prišiel aj veliteľ brigády plk. Ing. Jozef Paňko, JDS – MO č.1 reprezentovalo opäť silné osemčlenné družstvo a JDS ZO č.5 šesťčlenná skupina súťažiacich. Usporiadateľ-Klub Nitra-Zobor reprezentovalo 10 pretekárov. Celkovo súťažilo 14 žien a 22 mužov. Súťaž zabezpečovalo 8 usporiadateľov.

 

Už skoro ráno si zástupcovia klubu spolu s Olinkou Chudovou a Ing. Igorom Chudom uctili pamiatku zosnulého Františka Chudu, dlhoročného predsedu klubu a zakladateľa klubovej súťaže v petangu. Vlastného začatia súťaže sa zúčastnil aj čestný člen klubu a priaznivec petangu Ing. Igor Chuda, syn Františka Chudu.

 

 

Po vyžrebovaní zaradenia do „pavúka“ sa rozbehli súťaže jednotlivcov v oboch kategóriách. Hralo sa vyraďovacím spôsobom na vyznačených ihriskách v súlade s medzinárodne platnými pravidlami hry. V súťaživej atmosfére podávali na pripravenej antuke všetci 36 súťažiaci výborné výkony za rozhodovania Františkom Kromkom u mužov a Katarínou Velčickou u žien. Zaujímavé momenty zachytávala pani Ing. Boženka Luspajová.

     

Súťaž bola riadne nahlásená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, hygienicky všestranne zabezpečená, počasie perfektné a úroveň nám tradične zvýšilo BISTRO pri rieke Nitra, kde sme mali zabezpečený guľáš s kávičkou a občerstvením. Súťažiaci si pochvaľovali prostredie, ktoré je vyhľadávané tiež mladými ľuďmi, mamičkami s deťmi.

Vďaka úsiliu poslanca Mestského zastupiteľstva Mgr. Jána Grešša ml., ktorý nás v priebehu súťaže prišiel povzbudiť, podebatovať a fandiť, pribudli v areáli 4 nové lavičky, boli upravené plochy ihrísk a trávnaté plochy v okolí. V závere svojej návštevy nám sľúbil, že pre ďalší ročník zabezpečí antuku aj pre vedľajšie druhé ihrisko a úpravu povrchu starého ihriska. Na príprave ihriska na súťaž sa postarali brigádnicky aj členovia rady klubu na čele s predsedom klubu spoločne s členmi JDS MO č.1.

      

Milým prekvapením ročníka bola účasť ženského družstva VÚ 4405 Nitra, ktoré napriek tomu, že petang hrali prvý krát, získali dva poháre na stupňoch víťazov. U žien bolo všeobecne prekvapením umiestnenie na stupňoch víťazov. Opäť sa potvrdilo známe „Ťažko na tréningoch, ľahko na pretekoch“. Výbornú úroveň potvrdil víťaz Eugen Candrák a muži s JDS MO č.1.

Výsledky 4. ročníka „Memoriálu Františka Chudu“ v petangu:

Muži: 1. miesto (už trikrát v rade) Eugen CANDRÁK z JDS MO č.1 Nitra

2.miesto : Štefan CITSOŇ – JDS ZO č.5 Nitra-Zobor

3.miesto : Marián KOŠŤÁL – JDS MO č.1 Nitra

Ženy: 1.miesto: Magdaléna RADECKÁ – JDS MO č.1 Nitra

2.miesto: Sabina PECEKOVÁ – VÚ 4405 Nitra

3.miesto: Veronika BERGENDIOVÁ – VÚ 4405 Nitra

  

Súťažiacim na stupňoch víťazov boli udelené poháre, mediale, diplomy a upomienkové predmety. Mimoriadne športové gesto prejavil víťaz v kategórii mužov pán Eugen Candrák, ktorý ako trojnásobný víťaz v rade si mohol prevziať Putovný pohár do vlastníctva. Svoju skromnosť a veľkorysosť preukázal pri jeho preberaní, kedy vyjadril želanie, aby pohár pokračoval ďalej ako putovný. Vyslúžil si uznanie všetkých súťažiacich v podobe potlesku. Ocenili to aj sponzori – čestní členovia klubu Nitra-Zobor, manželka a syn Chudovci, ktorí sa zúčastnili dekorovania víťazov 4.ročníka Memoriálu Františka Chudu. Nášmu klubu sa už dlhodobejšie nedarí (alebo sme štedrejší k súperom?). Len malým ospravedlnením je, že nám vypadli trénovaní súťažiaci v oboch kategóriách, tým hlavným dôvodom je, že málo alebo vôbec netrénujeme. V tomto zmysle si kladieme do ďalších rokov vyššie predsavzatia.

Nás organizátorov potešila solídna účasť, korektný priebeh súťaže o ktorý sa zaslúžili najmä súťažiaci svojím nadhľadom, citom pre hru, vzájomným rešpektom a porozumením. Veríme, že budúci, 5.ročník Memoriálu Františka Chudu prinesie ďalšiu kvalitu v organizácii turnaja, že bude príspevkom k prehlbovaniu spolupráce klubov a partnerských organizácií, že sa stane miestom pre nadväzovanie a upevňovanie kontaktov a medzigeneračných vzťahov a tiež motívom k účasti reprezentantov viacerých klubov Zväzu vojakov SR či spoločenských organizácií z blízkeho okolia.

Text:   pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová

One thought on “4. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA CHUDU V PETANGU

  1. Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni, všetko perfektne pripravené, medzi súťažiacimi vládla príjemná atmosféra, rozhodcovia podali výborný výkon. Členovia nášho klubu musia viacej trénovať, aby sme si odniesli nejaký pohár. Ďakujeme klubu Nitra-Zobor za pekný deň, že sme sa stretli s bývalými spolupracovníkmi a s členmi ich klubu., bol to príjemný relax. Prajeme klubu veľa úspechov v ich práci.
    Predseda klubu Topoľčany Ján Poliačik.

Pridaj komentár