Zákon 283/2021 Z.z. – stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva

JUDr. Christo GLUŠKOV, prezident Asociácie policajtov vo výslužbe požiadal Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o odborné stanovisko k schválenému zákonu číslo 283/2021 Z.z. o nezaslúžených benefitov  predstaviteľov komunistického režimu. Stanovisko bude využité na podanie podnetu Ústavnému súdu SR. Pozri zaujímavú  prílohu:

https://www.snslp.sk/wp-content/uploads/OS-diskriminacia-v-oblasti-socialneho-zabezpecenia-z-dovodu-vykonu-povolania-v-case-komunistickeho-rezimu-1.pdf

Pridaj komentár