Pri príležitosti MDD sme zorganizovali ukážku zbraní a bojovej techniky OS SR

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952. Rada klubu ZV SR Humenné po uvoľnení opatrení a odporúčaní RÚVZ Humenné zorganizovala v spolupráci v veliteľom Záchrannej brigády HaZZ, SČK v priestoroch Zb HaZZ Humenné ukážku záchrannej a vyslobodzovacej techniky HaZZ, zbraní a bojovej techniky OS SR ako aj ukážku poskytovania prvej pomoci a pomôcok používaných pri poskytovaní prvej pomoci pri príležitosti MDD. Vojenskú stránku ukážky zabezpečili príslušníci shdo Michalovce. Priestor Zb HaZZ je rozsiahly a tak jednotlivé pracoviská bolo možné rozmiestniť na rozsiahlom priestore a vyhnúť sa zhromažďovaniu väčšieho počtu detí na jednom mieste. Hoci tento rok bolo účastníkov ukážok menej ako to bolo po iné roky aj tak máme za to, že splnili svoj účel a prispeli k obohateniu programu pre detí. Za náš klub vojenskú stránku ukážky spolu s predsedom klubu zabezpečoval člen rady klubu Richard Sklár.

Vladimír Cibuláš
predseda klubu ZV SR Humenné

 

Pridaj komentár