Vitamínové balíčky pre ZV SR Klub Nitra-Zobor

Dňa 19. februára 2021 oslovila tajomníčka Rady seniorov, poradného výboru primátora mesta Nitra, predsedu klubu a oznámila mu okrem iného, že primátor mesta Nitra s predstaviteľmi Rady seniorov rozhodli v rámci prevencie a podpory zdravia najzraniteľnejších obyvateľov mesta zaobstarať vitamínové balíčky pre seniorov v mestských pobytových zariadeniach a seniorov organizovaných v spoločenských združeniach. Náš klub Nitra-Zobor, ktorý je zastúpený v Rade seniorov našim predsedom klubu, získal takýmto spôsobom 72 sád vitamínových balíčkov. Časť z nich bola poskytnutá klubu Nitra-Krškany. Balíček obsahoval vitamíny B, C, D a hroznový cukor. Balíčkom, ktoré postupne distribuovali predseda klubu s tajomníkom pri dodržaní príslušných opatrení, sa všetci členovia klubu potešili. Ďakujeme za nezištný a ľudský prístup, vysoko oceňujeme, že sa primátor Nitry pán Marek Hattas a vedenie Rady seniorov odhodlali občanom Nitry a osobitne seniorom reálne pomáhať činmi a posilniť tak ich zdravotnú odolnosť voči šíreniu vírusu COVID-19.

Text: pplk. v. v. Ing. Pavel LUSPAJ

Foto: mesto Nitra

One thought on “Vitamínové balíčky pre ZV SR Klub Nitra-Zobor

Pridaj komentár