Pevná suma tehotenského pre vojačky a policajtky je výhodnejšia

Výška tehotenského príspevku, ktorý bude v platnosti od 1. apríla tohto roka, sa vypočíta inak pri policajtkách a profesionálnych vojačkách. Je to tak preto, lebo sa pri týchto profesiách používajú odlišné mechanizmy na určenie základu pre výpočet dávok nemocenského poistenia. Policajtkám a vojačkám bude prislúchať tehotenská dávka v pevnej sume 200 eur.

     Podľa rezortu vnútra je to aj výhodnejšie. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR v reakcii na pondelkovú kritiku Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP), ktoré považuje rozdielne tehotenské dávky pre tieto profesie za diskriminačné. V prepočte by totiž podľa strediska profesionálne vojačky a príslušníčky policajného zboru, hasičského zboru a zboru justičnej stráže mali dostať pri 30-dňovom mesiaci o 15,5 eura menej oproti iným tehotným ženám.

     Kým podľa zákona o sociálnom poistení sa výška nemocenských dávok odvíja od hrubých príjmov v rozhodujúcom období, v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa nemocenské a materské určuje z čistého denného služobného platu policajta a vojaka. “Práve zásadná odlišnosť na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia/poistenia v obidvoch systémoch viedla k návrhu na určenie výšky tehotenského pevnou sumou poskytovanou mesačne,” vysvetlil rezort vnútra.

     “Zastávame dokonca názor, že takýto spôsob určenia výšky tehotenského je pre tehotné policajtky a vojačky výhodnejší,” poznamenalo ministerstvo vnútra s tým, že ak vznikne nárok na tehotenské bežnej poistenkyni napríklad 30. apríla 2021, za mesiac apríl sa jej vyplatí dávka len za tento jeden deň, čiže zhruba 7,2 eura. Tehotná policajtka by však v rovnakej situácii dostala za jeden deň plných 200 eur. Rovnako je to aj pri skončení tehotenstva – ak zamestnankyni skončí tehotenstvo napríklad 1. júna 2021, vyplatí sa jej tehotenské len za jeden deň, vojačky či policajtky však dostanú opäť plných 200 eur.

     SNSĽP však nerovnaké zaobchádzanie považuje za diskriminačné a novela zákona o sociálnom poistení práve pre nižšie tehotenské pre vojačky a policajtky podľa strediska porušuje Ústavu SR. “Je zarážajúce, že aj napriek pomerne častému zasahovaniu do práv žien zo strany niektorých poslancov vládnej koalície, predkladatelia takýchto noviel stále nie sú schopní preveriť ich dosahy na zásadu rovného zaobchádzania. Pri výkone mandátu národného antidiskriminačného orgánu sme na stredisku pripravení poskytnúť náležitú súčinnosť pri analyzovaní podobných návrhov, no boli by sme radi, keby nás predkladatelia kontaktovali ešte pred prvým čítaním zákona v parlamente,” okomentovala riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová.

Pridaj komentár