Opustil nás podplukovník v.v. Emil MINÁRIK

Rada Klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR  s hlbokým  smútkom oznamuje, že dňa 14.februára 2021 po ťažkej chorobe nás vo veku 86 rokov navždy opustil dlhodobý člen klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, dobrý priateľ,  kolega, bývalý delostrelec a náčelník divíznych skladov 13. tankovej divízie Topoľčany podplukovník v.v. Emil MINÁRIK.

Česť jeho pamiatke!

Členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Posledná rozlúčka s  našim kolegom bude dňa 19.februára 2021 (v piatok) o 15,00 hod. na  novom cintoríne v Topoľčanoch pri dodržaní opatrení ÚVZ.

pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

predseda klubu Topoľčany 

Pridaj komentár