Opustil nás major v.v. Jozef BALLA

Rada Klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR  s hlbokým  smútkom oznamuje, že dňa 15.februára 2021 po ťažkej chorobe nás vo veku 95 rokov navždy opustil dlhodobý príslušník bývalej 13.tankovej divízie, dobrý priateľ, kolega, major v.v. Jozef BALLA.

Česť jeho pamiatke!

Členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Posledná rozlúčka s  našim kolegom bude dňa 19.februára 2021 (v piatok) o 13,00 hod. na  starom cintoríne v Topoľčanoch pri dodržaní opatrení ÚVZ.

pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

predseda klubu

 

 

Pridaj komentár