Nesprávny výpočet starobného dôchodku – dopočet služby

Niektorí bývalí vojaci, ktorí boli prepustení zo služby a pre výpočet výsluhového dôchodku im bola dopočítaná doba služby v súlade s §123 ods.2 písm.a) zákona č.328/2002 Z. z., sa pri výpočte starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou stretnú s nesprávnym posúdením doby služby pre krátenie teoretickej výšky starobného dôchodku.

     Sociálna poisťovňa im do vzorca pre krátenie použije nie skutočnú dobu služby, ale fiktívnu dobu obsahujúcu aj dopočítanú službu. Samozrejme účelovo dopočítanú dobu služby už „zabudne“ započítať do celkovej doby poistenia (doba služby + doba civilného poistenia). Týmto spôsobom potom má bývalý vojak priznaný nižší starobný dôchodok.

     Ojedinelo voči takémuto postupu SP nenamieta aj Najvyšší súd SR. Čiastočne je to aj dôsledkom nekvalifikovaného postupu žiadateľa o starobný dôchodok, sústredením sa hlavne na námietky použité v súdnom spore a to „nemožnosť“ krátenia teoretickej výšky starobného dôchodku a nezákonnosť použitia ustanovení Dohovoru MOP č.128 v ich prípadoch. Svoju pozornosť a argumenty by mali smerovať k dokazovaniu nesprávnosti postupu SP pri výpočte krátenia „teoretického dôchodku“.

     Uvedený príspevok je zjednodušený pohľad na problematiku výpočtu starobného dôchodku v prípade tzv. „dopočtu“ doby služby pri prepustení vojaka ( v stanovenom období) z organizačných a redislokačných dôvodov.

 

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osobný názor.

Pridaj komentár