Priznanie starobného dôchodku po ukončení služby v roku 1997

Vážení kolegovia,

pokračujeme vo vysvetľovaní niektorých problémov, ktoré riešime v oblasti dôchodkového zabezpečenia. S problémom za na nás obrátil Ing. Ján:

Ing. Ján major vo výslužbe, 30. decembra 2020 o 18:45

Prajem dobrý večer, chcem Vás týmto pekne poprosiť o možnosť riešenia môjho problému pri priznaní starobného dôchodku kedy:

1. odpracoval som ako vojak z povolania v I. kategórii priznaných 16 rokov a 97 dní podľa zápočtu od vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Ďalej som odpracoval v II. kategórii ako vojak z povolania 1 rok a 132 dní. Do zálohy som odišiel dňa 31. mája 1997 na vlastnú žiadosť. Ďalej som odpracoval 23 rokov v civilnom zamestnaní, kde pracujem do súčasnosti v riadnom zamestnaneckom pomere. Dňa 20. 12. 2020 som dostal vyjadrenie sociálnej poisťovne o starobný dôchodok, kde mi moju žiadosť zamietli. K dnešnému dňu som vôbec nepoberal výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok ani inú dávku od VÚSZ. Chcel by som poprosiť o možný postup ako riešiť môj problém.

 

Ľubomír Dubeň 31. decembra 2020 o 11:43

Pre kolegu Jána:

Pri prepustení Vám nevznikol nárok na výsluhový príspevok podľa zákona č.76/1959 Zb., nakoľko Ste nedosiahli 20 rokov služby. Nevznikol Vám ani nárok na výsluhový dôchodok podľa §137 zákona č.328/2002 Z.z. Pre vznik nároku na starobný dôchodok v zníženom veku vyžaduje Sociálna poisťovňa splnenie podmienky trvania služobného pomeru k 31.12.1999 (aj keď sa mnohí súdia a vysvetľujú si to ináč – v tomto má Miro Pálfi pravdu), čo vo veľkej väčšine potvrdzujú aj súdy SR.

Vzhľadom na dôvod prepustenia nevznikol nárok na znížený dôchodkový vek za 15 rokov služby v I.kategórií funkcií.

Nárok na starobný dôchodok od SP Vám podľa mňa vznikne dosiahnutím všeobecného dôchodkového veku.

 

Ľubomír Dubeň
autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a text vyjadruje jeho osobný názor

Pridaj komentár