K otázkam staro-dôchodcov poberateľov výsluhových dôchodkov

Vážení kolegovia, staro-dôchodcovia-poberatelia výsluhového príspevku,

     ďalší prípad arogancie úradníkov rezortu MO SR voči staro-dôchodcovi. Náš kolega (vojenský pilot) ukončil svoju kariéru v roku 1996 a bol mu priznaný výsluhový príspevok (zhodnotené len roky služby). Vzhľadom na dosiahnutie dôchodkového veku v roku 1995 (a doby civilného zamestnania) sa v roku 2013 obrátil na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o priznanie starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla a odkázala ho na VÚSZ. Preto sa v októbri 2014 obrátil so žiadosťou na VÚSZ, ktorý ale v decembri 2015 konanie zastavil z dôvodu, že nie je príslušným orgánom na konanie a vec nemá komu v SR postúpiť. Toto rozhodnutie v roku 2016 potvrdilo aj MO SR. Nezostávalo teda nič iné než podať žalobu na súd v roku 2016.

     Pre vysvetlenie prečo sa kolega neuspokojil s poberaným výsluhovým príspevkom a žiadal priznať namiesto toho starobný dôchodok je v tom, že tieto dve dávky sa líšia rôznym zápočtom doby poistenia, rôznym výpočtom a veľký vplyv malo aj napr. uvoľnenie maximálnej výšky SD. Takto by mohol poberať starobný dôchodok, ktorý by s najväčšou pravdepodobnosťou bol vyšší než poberaný výsluhový príspevok. Veď si to odpracoval a má na to zákonný nárok.

     Krajský súd v Bratislave v októbri 2020 dal za pravdu nášmu kolegovi a navyše konštatoval, že Ústava SR zaručuje právo občana na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a vylučuje akúkoľvek jeho diskrimináciu. Je potrebné zdôrazniť, že pri vyhlásení rozsudku mal náš kolega už 80 rokov veku.

     Zamýšľam sa nad “právnym bezvedomím” kompetentných z VÚSZ a MO SR, ktorí si dovolia tvrdiť, že v Slovenskej republike neexistuje žiadny orgán, ktorý by mohol nášmu kolegovi priznať zaslúžený starobný dôchodok. A v tomto blaženom bezvedomí VÚSZ a MO SR zotrvávali 5 rokov až do doby, keď ich príslušný krajský súd zaviazal rozhodnúť v súlade s jeho právnym názorom. Ale nie je to prvý a ani jediný takýto prípad takéhoto postoja voči našim staro-dôchodcom, ktorý je zverejnený na webových stránkach.
Zovšeobecnenie:
Staro-dôchodcovia poberatelia výsluhového príspevku, ktorí zároveň spĺňajú nárok na starobný dôchodok od VÚSZ, by si mali požiadať o jeho priznanie (najmä ak by bol vyšší než poberaný výsluhový príspevok). Určite sa medzi nami nájdu ochotní kolegovia, ktorí im pomôžu s naformulovaním žiadosti o priznanie SD a budú ich vec sledovať. Už len z úcty k ich dlhoročnej a nie vždy ľahkej službe v prospech spoločnosti.

 

Ľubomír Dubeň

autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave

Pridaj komentár