76. výročie hrdinskej smrti brig. gen. Karola Peknika

Brigádny generál Karol Pekník sa zapísal do slovenskej histórie ako tvorca stratégie a taktiky ozbrojeného boja proti fašizmu počas Slovenského národného povstania. Aj keď je jeho meno menej známe v porovnaní s inými osobnosťami protifašistického odboja, zostali po ňom nazvané ulice v Bratislave a Pezinku.

Pred vypuknutím SNP sa Karol Pekník už v hodnosti plukovníka skontaktoval s protifašistickým odbojom. V čase ozbrojeného povstania bol členom štábu povstaleckej armády v Banskej Bystrici, vymenovali ho za veliteľa obrannej oblasti a od 4. septembra 1944 bol náčelníkom operačného oddelenia Veliteľstva 1. československej armády na Slovensku. Pri ústupe z Donovál bol členom skupiny generálov Rudolfa Viesta a Jána Goliana, ktorá sa v núdzi na začiatku novembra 1944 ubytovala v Pohronskom Bukovci. Do obce vtrhli nemeckí vojaci, ktorí zadržali ukrývajúcich sa generálov. Neďaleko Svätého Ondreja nad Hronom (dnes časť obce Pohronský Bukovec) príslušníci Einsatzkommanda 14 zajali aj plk. Karola Pekníka. Pri pokuse o útek bol 1. novembra za dedinou zastrelený. Po oslobodení boli jeho telesné pozostatky exhumované a prevezené do rodného Pezinka.

      

Na základe pozvánky predsedu a výboru ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika Pezinok, pri príležitosti 76. výročia jeho hrdinskej smrti, sa dňa 26.11.2020 uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätnej tabuli na mieste jeho rodného domu v Pezinku na Moyzesovej ulici. Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou sa pietneho aktu zúčastnila početne malá delegácia Klubu Pezinok ZV SR na čele s predsedom klubu plk. v.v. Ing. Milanom Viglaským.

Spracoval: S. Šimon, foto: M. Viglaský

Pridaj komentár