Naša jubilantka

Dnes sa naša členka, Zdenka GREGUŠOVÁ dožila mimoriadne vzácneho jubilea – 90 rokov. V tento deň jej menom rady, ale aj všetkých  členov Klubu Pezinok ZV SR, osobne zablahoželal predseda plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, ktorý s ňou strávil krásne narodeninové chvíle pri príjemnom posedení. Narodeninová oslava je o to vzácnejšia, že sa teší dobrému zdraviu a je nesmierne vitálna – dodnes jazdí osobným motorovým vozidlom. Patrí jej naša úcta a nesmierny obdiv.

  

Milá naša oslávenkyňa Zdenka,
k Tvojim dnešným krásnym 90. narodeninám Ti  prajeme veľmi  veľa zdravíčka, šťastíčka a božieho požehnania. Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Tvoje krásne okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. Prajeme Ti, aby si ju aj v budúcnosti vždy čítala s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšeš, zostane v srdciach Tvojich najbližších a budeš si môcť povedať, že Tvoj život stál za to, pretože si ho žila pre ostatných.
Do Tvojich  spomienok sa už veľa zmestí. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.
Sme tu s Tebou všetci, ktorých máš rada, na zdravie pripime, nech si večne mladá.

Pripravil: Stano Šimon, foto: Milan Viglaský

Pridaj komentár