Jubilant pplk. v.v. Ján Valkovský

Dňa 14.5.2020 sa dožil 90 rokov pplk. v.v. Ján VALKOVSKÝ, bývalý dlhoročný náčelník Posádkového domu armády v Topoľčanoch, po rozpade Zväzu vojakov z povolania posádky Topoľčany bol prvým predsedom Klubu vojenských dôchodcov v Topoľčanoch a doteraz je členom nášho klubu ZV SR. Vzhľadom na pandémiu, vysoký vek a nemoc sa rada klubu nemohla osobne stretnúť s jubilantom. Nechceli sme jubilanta zdravotne ohroziť a preto v deň jeho výročia predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK a tajomník klubu pplk. v.v. Ing. Ján GALATA odovzdali jeho manželke a dcére blahoželanie klubu, pamätný list ZV SR a vecný dar pre jubilanta. Želáme mu, aby sa jeho zdravotný stav nezhoršoval a mohli sme sa po skončení pandémie osobne stretnúť. Rada klubu týmto preukázala, že i v tejto  dobe nezabúdame na našich členov – jubilantov a takto im spríjemniť slávnostné dni.  

  

Text predseda klubu Ján Poliačik, foto archív klubu.

Pridaj komentár