Pietna spomienka v Topoľčanoch

V týchto dňoch si 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe pripomíname len tichými pietnymi aktmi za prítomnosti minimálneho počtu účastníkov. Dňa 7. mája 2020 o 11:30 hod.  sme si túto mimoriadne významnú historickú udalosť pripomenuli  tichou spomienkou pri pamätníku pred Gymnáziom v Topoľčanoch. Pietnej spomienky sa zúčastnili: prednostka Okresného úradu V Topoľčanoch Ing. Žaneta BOČKAY PÁLENÍKOVÁ s troma členmi OÚ, člen oblastného výboru SZPB a predseda ZO SZPB v Topoľčanoch Anton ŠUCHTER so štyrmi členmi ZO SZPB, predseda Klubu Topoľčany ZV SR pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK a tajomník klubu pplk. v.v. Ing. Ján GALATA. Všetky tri delegácie položili vence k pamätníku. S krátkym príhovorom vystúpila prednostka OÚ Topoľčany. Vzhľadom na prijaté opatrenia v boji proti COVID-19 sa spomienka konala bez prítomnosti verejnosti.

  

Text: Ján Poliačik

Foto: OÚ Topoľčany a SZPB.

Pridaj komentár