Členská schôdza na konci roka ZV SR – klub Topoľčany

Dňa 6. decembra 2019 v reštaurácii SEPARÉ sa konala členská schôdza klubu na konci roka so spoločenským posedením, ktorej sa zúčastnilo 71 členov klubu. Je to už 10 stretnutie členov klubu na konci roka a stala sa už z toho tradícia.  V úvode sme si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých členov klubu Oľgy BÚBELOVEJ, mjr. v.v. Milana TREFNÉHO, pplk. v.v. Ing. Emila JAHODU, plk. v.v. JUDr. Dušana MURÍNA, práp. v.v. Ondreja BOMBU, bývalých veliteľov 13.td genmjr. v.v. Ing. Čestmíra HRBEKA a genplk. v.v. Ing. Jozefa  TUCHYŇU, bývalého príslušníka 3.práporu chemickej ochrany a veliteľa slovenského kontingentu 1. československého práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany vo vojne proti Iraku – Trvalá sloboda 2003 pplk. v.v. Ing. Ladislava SVATÍKA. Zagratuolavali sme členom klubu, ktorí sa dožili životného jubilea.

     

Predseda klubu stručne vyhodnotil plnenie úloh v kultúrno – spoločenskej oblasti, úloh z 9. snemu a z programového zamerania zväzu. Zoznámil členov klubu so závermi rokovaní prezídia zväzu a zväzovej rady. Členovia klubu boli informovaní o preukazovaní sa pri využívaní pobytov v zariadeniach HOREZZA, o zmenách v Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok, o benefitách pre vojenských dôchodcov, o možnosti využívania Ubytovne BARMO (Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany), zľavy pri nákupe niektorých značiek automobilov, o možnosti zájazdu do Bruselu, o vzdaní sa funkcie prezidenta zväzu pplk. v.v. Ing. Eugenom Biterom a zastupovaním prezidenta zväzu 1.viceprezidenot zväzu genpor. v.v. Ing. Petrom Vojtekom.

  

Privítali sme predsedu Mestskej organizácie dôchodcov npráp. v.v. Milana Páleníka, aj 87 ročného pplk. v.v. Rudolfa Majtána, 85 ročného pplk. v.v. Emila Minárika, 81 ročného Zdenka Hvězdu, 80 ročného plk. v.v. Ing. Milana HARÍŇA a čat. v.v. Františka Mikuša, ale i mladších ako 50 rokov rtn. v.z. Vieru Mihalikovú, npor. v.v. Ing. Jozefa Zimmermanna, rtn .v.z. Miloša  Šobáňa. Stretnutia sa zúčastnilo 14 členiek klubu.

V ďalšej časti bol prednesený návrh Plánu činnosti klubu na rok 2020 a návrh výšky členského príspevku 15 €, ktorý zostáva rovnaký už od roku 2015. Po diskusii a prijatí uznesenia  nasledovala večera a spoločenské posedenie.

 

Záverečné posedenie umocnilo atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Vzájomnými blahoprianiami k  vianočným a novoročným sviatkom sme stretnutie ukončili.

Text: Predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

Foto : V. Špaldoň

Pridaj komentár