Pietna spomienka ČERVENÉ MAKY v Topoľčanoch

Pri pomníku padlých v I. svetovej vojne na Mestskom cintoríne v Topoľčanoch 11.11.2019 o 11,00 hodine sme si už siedmy krát pripomenuli Deň vojnových veteránov, „Červené maky“, 101.výročie ukončenia I.svetovej vojny a zároveň aj 101.výročie vzniku Československa. Pietnu spomienku zorganizovala rada klubu Topoľčany ZV SR a veliteľ 1.mechanizovanej brigády za pomoci Mestského kultúrneho strediska Topoľčany a Mestského úradu Topoľčany. Pietnej spomienky sa zúčastnila celá rada klubu a 23 členov klubu Topoľčany ZV SR, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ, prednostka Okresného úradu v Topoľčanoch Ing. Žaneta BOČKAY PÁLENÍKOVÁ, primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra GÉCIOVÁ, zástupca náčelníka štábu 1.mechanizovanej brigády podplukovník Ing. Jozef CSÁKY, veliteľ práporu logistiky TO pplk. Ing. Vladimír PALKO, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Topoľčanoch kpt. v.v. Anton ŠUCHTER, predseda mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Topoľčanoch Milan PÁLENÍK, vojenský duchovný 1.mb štábny kaplán por. Mgr. Dominik JÁGER, členovia Československej obce legionárskej v dobových uniformách, zamestnanci okresného a mestského úradu, príslušníci 12.mechanizovaného práporu Nitra, štyri triedy študentov stredných škôl s profesorkami, (štátne gymnázium Mgr. Bohuslava MARGOVÁ, , obchodná akadémia Mgr. Anton ŠTEFKOVIČ, stredná obchodná škola obchodu a služieb Mgr. Viera CHUDÁ, stredná odborná škola drevárska Mgr. Júlia CIFROVÁ) a niekoľko žiakov zo Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul Topoľčany.

      

Veliteľ 1.mechanizovaej brigády plk. Ing. Ivan BALOG sa nemohol zúčastniť pietnej spomienky, lebo spolu s vojskami brigády bol na cvičení Slovenský štít 2019 v priestoroch Centra výcviku Lešť, ktorého sa zúčastnili príslušníci ozbrojených síl Maďarska, Poľska, Česka, Portugalska a Národnej gardy štátu Indiana USA. Veliteľ brigády zabezpečil čestnú stráž, nosičov vencov a jednotku pre vykonanie salvy príslušníkmi 12.mechanizovaného práporu Nitra.

  

Pri príležitosti skončenia 1.sv. vojny sme sa stretli už siedmy raz, to je zásluha rady klubu Topoľčany ZV SR, predchádzajúcich veliteľov 1.mechanizovanej brigády plk. gšt. Ing. Jána BUJŇÁKA, brig.gen. Ing. Vladimíra KUBÁŇA  a terajšieho veliteľa plk. Ing. Ivana BALOGA, ale i predchádzajúceho vojenského duchovného štábneho kaplána 1.mb por. Radoslava TAKÁČA a súčasného štábneho kaplána por. Mgr. Dominika JÁGERA.

  

Všetkým účastníkom bol pripnutý kvet červeného maku. Po prinesení štátnej zástavy, privítaní hostí,  slávnostnej salve o 11 hodine a 11 minúte a minúte ticha nasledoval pietny akt kladenia vencov. Za každú školu položili študenti zapálený kahanec a červené karafiáty. Nasledoval príhovor  predsedu ZV SR – klub Topoľčany pplk. v.v. Dr. Jána POLIAČIKA, v ktorom poukázal na hrôzy a útrapy vojny, na symboliku skrytú v  červenom kvete divého maku, na príčinu  a zámienku vypuknutia vojny, charakter a dôsledky vojny, na 3 symboly Medzinárodného dňa vojnových veteránov. V závere príhovoru povedal, že „Túto dnešnú spomienku a úctu k hrdinom venujeme všetkým obetiam vojen na svete, aj 57 príslušníkom OS SR, ktorí položili svoje živote v zahraničných operáciách“.

  

Po príhovore predsedu klubu nasledovala modlitba vojenského duchovného štábneho kaplána por. Mgr. Dominika JÁGERA. Pietna spomienka bola ukončená básňou Na Flámskych poliach, ktorú predniesla pracovníčka Mestského úradu Topoľčany Bc. Dominika BAČIKOVÁ a hymnickou piesňou.  Ozvučenie pietnej spomienky zabezpečilo Mestské kultúrne stredisko Topoľčany. Celú pietnu spomienku moderovala Bc. Dominika BAČIKOVÁ. Po pietnej spomienke člen klubu pplk. v.v. Ing. Jozef KUČERKA na mapách I.svetovej vojny urobil výklad pre študentov stredných škôl.

 

Niekoľko členov  klubu ZV SR sa 2.11.2019 na čele s  tajomníkom klubu pplk. v.v. Ing. Štefanom BARIAKOM a profesionálnym vojakom slob. Erikom Karmazínom podieľali na príprave a zúčastnili sa  pietnej spomienky 101.výročia ukončenia I.svetovej vojny v obci Prašice.

 

Text: predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Foto: pplk. v.v. Vladimír Špaldoň podpredseda klubu, Ing. Martin Drgoňa  MsÚ Topoľčany, Mgr. Janetta Kadliečková MsKS Topoľčany, S. Dojčárová Prašice.

Pridaj komentár