Strelecká súťaž O pohára náčelníka Generálneho štábu AČR

V dňoch 4.- 6.10.2019 sa dve družstvá ZV SR (klub Topoľčany a klub Nové Mesto nad Váhom) zúčastnili streleckej súťaže českých Aktívnych záloh a rezervistov zo zahraničia  „O pohár náčelníka Generálneho štábu Armády ČR“ v Plzni – Lobzice. Tohtoročného 16.ročníka sa zúčastnilo 36 družstiev z Čiech, 3 družstvá z Nemecka, 2 družstvá zo Slovenska a jedno družstvo z Poľska, spolu 111 súťažiacich. Súťažili trojčlenné družstvá. Klub Topoľčany reprezentovali rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ , kpt. v. z  Ing. František PAŠTRNÁK a npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY. Klub Nové Mesto nad Váhom reprezentovali nrtm. v.z. Petr PAŠKA, pplk. v.z. Ing. Peter FRANKO a rtn. Patrik SELUCKÝ. Družstvá súťažili v streľbe z útočnej pušky CZ Bren 806 a z  pištole CZ-75 Phantom na pevné a mizivé cele. Organizátormi súťaže boli Krajské vojenské veliteľstvo (KVV)  Plzeň, KVV Praha a Armádne športové centrum Dukla Plzeň – Lobzy. Zahájenie a vyhodnotenie súťaže vykonal riaditeľ sekcie plánovania schopností Ministerstva obrany ČR generálmajor Ing. Jaromír Alan, MSc.

 

Výsledky súťaže:

1.disciplína: streľba z pištole CZ 75 SP-01 PHANTOM, mierená streľba na pevný cieľ na 25 m.  Na 3. mieste sa umiestnil npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY (klub Topoľčany) 132 bodov, na 4.mieste nrtm. v.z. Petr PAŠKA (klub Nové Mesto nad Váhom) 132 bodov, na 7.mieste rtn. Patrik SELUCKÝ (Topoľčany, súťažil za Nové Mesto nad Váhom)  130 bodov,   na 13. mieste rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (klub Topoľčany) 127 bodov, na 16. mieste kpt. v. z Ing. František PAŠTRNÁK (klub Topoľčany)  125 bodov a na 37.mieste pplk. v.z. Ing. Peter FRANKO (klub Nové Mesto nad Váhom) 115 bodov.

2.discipína: streľba z útočnej pušky CZ 805 BREN, mierená streľba na pevný cieľ na 100 m. Na 36. mieste sa umiestnil rtn. Patrik SELUCKÝ (Topoľčany, súťažil za Nové Mesto nad Váhom)  110 bodov, na 70. mieste rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (klub Topoľčany) 61 bodov, na 74. pplk. v.z. Ing. Peter FRANKO (klub Nové Mesto nad Váhom)  57 bodov, na 78. mieste npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY (klub Topoľčany) 52 bodov, na 89. mieste nrtm. v.z. Petr PAŠKA (klub Nové Mesto nad Váhom) 35 bodov a na 111. mieste kpt. v. z Ing. František PAŠTRNÁK (klub Topoľčany) 0 bodov lebo sa dotkol terča, čo nie je dovolené.

3.discipína: – streľba z pištole CZ 75 SP-01 PHANTOM na miznúci cieľ s obmedzeným časom na 25 m (medzinárodný terč 50/20) na otočnom ráme. Na 15. mieste sa umiestnil  npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY (klub Topoľčany)  93 bodov, na 33.mieste rtn. Patrik SELUCKÝ (Topoľčany, súťažil za Nové Mesto nad Váhom) 78 bodov, na 36.mieste pplk. v.z. Ing. Peter FRANKO  (klub Nové Mesto nad Váhom) 74 bodov, na 44.mieste nrtm. v.z. Petr PAŠKA (klub Nové Mesto nad Váhom) 65 bodov, na 54. mieste rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (klub Topoľčany) 60 bodov, na 57. mieste kpt. v. z Ing. František PAŠTRNÁK (klub Topoľčany) 58 bodov.

 

V súťaži družstiev: 1. miesto- 1041 bodov- KVV Pardubice 2.miesto-921 bodov- KVV Liberec 3.miesto-911 bodov- Poľsko 10.miesto – 796 bodov- Slovensko 1- ZV SR klub klub Nové Mesto nad Váhom (pplk. v.z. Ing. Peter FRANKO, nrtm. v.z. Peter PAŠKA, rtn. Patrik SELUCKÝ). 17.miesto – 708 bodov-  Slovensko 2 – ZV SR klub Topoľčany (rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY, kpt. v. z Ing. František PAŠTRNÁK.  Ďakujeme súťažným družstvám za vzornú reprezentáciu Zväzu vojakov SR.

Text: predseda klubu Topoľčany ZV SR Ján Poliačik, Foto: práporčík Marek Boháč AČR, npor. v.z. Ing. Adrián Várady (Topoľčany).

Pridaj komentár