Rozlúčka s npráp. v. v. Františkom Nehajom

Klub vojakov ZV SR posádky Žilina oznamuje, že 19. decembra 2018 sa s vojenskými poctami rozlúčil 

npráp. v.v. Františkom NEHAJOM

z Drietomy, ktorý nás opustil vo veku 85 rokov. 

František NEHAJ bol vojakom z povolania od roku 1956. Slúžil v spojovacej službe v 25. mspl. Klatovy. Od roku 1958  v Železničnom vojsku v zabezpečovacom prápore 11. želb. v Žiline. Od roku 1976 až do odchodu na vojenský dôchodok v roku 1989 na Vojenskej fakulte VŠDS v Žiline.

Kto ste ho  poznali, venujte mu tichú spomienku.                                               

Česť jeho  pamiatke!

  plk. v. v. Juraj Drotár, predseda KV ZV SR posádky Žilina

Pridaj komentár